Ryczałt ewidencjonowany

długopis

W naszym Biurze Rachunkowym zajmujemy się rozliczaniem podatku ryczałtowego dla osób fizycznych prowadzących działalność oraz małych firm zgodnie z zasadami, które reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

W ramach świadczonych usług prowadzimy pełną ewidencję systematycznie i dokładnie uzupełniając dokumentację. Zapewniamy:

  • prowadzenie ewidencji przychodów,
  • ewidencję środków trwałych i wyposażenia,
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów towarów i usług,
  • rozliczenia podatkowe z US i ZUS,
  • doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej działalności,
  • bieżącą informację o zmianach w stanie prawnym,
  • stały kontakt z klientem.

Zalety ryczałtu ewidencjonowanego

Ryczałt ewidencjonowany to korzystne rozwiązanie dla podmiotów, które nie ponoszą dużych kosztów, związanych z prowadzeniem działalności. Brak obowiązku ewidencjonowania kosztów operacji gospodarczych oraz możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości, znacznie ułatwia funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a także zapewnia stosunkowo niższe stawki podatkowe.