Kadry i płace

notatki

Powierzenie naszej firmie obowiązków kadrowo-płacowych pozwoli skupić się Tobie na funkcjonowaniu i rozwijaniu się firmy. W zakresie obsługi kadrowej oferujemy:

 • prowadzenie ewidencji i akt osobowych pracowników,
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
 • rejestracja zwolnień lekarskich,
 • wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych w systemie kadry-płace,
 • sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu, wystawianie zaświadczeń,
 • sporządzanie umów, zwolnień i świadectw pracy,
 • dokonywanie rejestracji i analiz wykorzystania czasu pracy: obecności, zwolnienia, godziny nadliczbowe, urlopy.

Obsługa płacowa

W zakresie obsługi płacowej oferujemy:

 • naliczanie wynagrodzeń na podstawie dokumentów płacowych zgodnie z przepisami,
 • sporządzanie list płac oraz naliczanie wypłat na podstawie rachunków do zawartych umów zleceń i o dzieło,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja,
 • naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy: zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego, prowadzenie kart zasiłkowych,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach i innych potrąceń,
 • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS oraz sporządzanie RMUA,
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach, pobranych zaliczkach oraz rocznych rozliczeń podatku pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników,
 • wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowych w komputerowym systemie kadry-płace.